Privacy Plicy

NVict en uw gegevens?

De Privacy Policy voor bezoekers geldt voor iedereen die de website www.nvict.nl bezoekt.

1. Beheer

De website www.nvict.nl staat onder beheer van NVict Service. De contactgegevens zijn te vinden op www.nvict.nl/contact.

2. Gegevens van bezoekers

2a. Sommige gegevens die voortkomen uit een of meer bezoeken aan www.nvict.nl worden permanent bewaard. De gegevens zullen nooit doorgegeven,verkocht worden aan andere personen of organisatie's.

2b. NVict Service zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

3. Cookies

3a. NVict Service maakt gebruik van functionele cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo'n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan NVict Service de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn, door bijvoorbeeld de domeinnamen die de bezoeker gecheckt en bewaard heeft. U hoeft dan ook niet telkens opnieuw dezelfde informatie in te vullen. Hierdoor wordt de site veel gebruiksvriendelijker. 

3b. De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij of zij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van functionele cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites functionele cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de mees gebruikte moderne browsers geboden. 

3c. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser. 3d NVict Service maakt gebruik van Analytics cookies waarmee niet het surfgedrag van individuen maar van grote aantallen bezoekers - geanonimiseerd - worden verwerkt tot grafieken en patronen die ons helpen om onze websites te verbeteren en te optimaliseren.

4. Vragen

Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij NVict Service. De contactgegevens staan vermeld op de website www.nvict.nl/contact

5. Disclaimer

NVict Service is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

6. Privacy Policy voor klanten

De Privacy Policy voor Klanten is een aanvulling op de Privacy Policy voor bezoekers en geldt voor iedereen die een bestelling of een service verzoek plaatst bij NVict Service

Gegevens die door de klant verstrekt worden
Een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt: -Voor- en achternaam
-Adresgegevens
-Telefoonnummer
-E-mailadres
-Bankrekeningnummer
-Bedrijfsnaam
-KVK nummer
-BTW nummer 
NVict Service kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken: 

6a Het verwerken van de bestelling of service verzoek/bezoek. 

6b Het verwerken van uw betaling.

6c. Het sturen van een of meerdere mails die betrekking hebben op een offerte, bestelling, service en/of factuur. 

6d. U te kunnen bellen of e-mail indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren. 

6f. Om goederen en diensten bij u af te leveren. 

6g. Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid et cetera, in de vorm van een (digitale) nieuwsbrief. 

6h. NVict Service verwerkt ook persoonsgegevens als dit wetterlijk verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor belastingaangifte.

 7. Gegevens verstrekken aan derden

Gegevens die door de klant aan NVict Service zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er zijn echter twee uitzonderingen op deze regel:

7a. Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken. 

7b. U daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven bij b.v. het aanvragen van een abonnement en/of dienst waarvoor dit vereist is om dit abonnement en/of dienst te kunnen aanvragen of nodig is voor het juist te functioneren hiervan.

8. Beveiliging

De gegevens die de klant aan NVict Service verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

9. Aanpassing van klantgegevens

De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. NVict Service kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door NVict Service voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.